index  คืออะไร  อินเด็กซ์ นั้นคือ ค่าดัชนี ของเว็บไซต์ที่เราทำขึ้นมา และผ่านการเข้าไปตรวจสอบ ของ robot เนื้อหาภายในเว็บไซต์
Read More »